<<
Październik 2020
>>
 • Pon
 • Wto
 • Śro
 • Czw
 • Pią
 • Sob
 • Nie
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
Październik

23

Piątek
Edwarda, Marleny, Seweryna
Donate with PayPal button

Jesteśmy z RPO, obrońcą naszych praw!


Jesteśmy z RPO, obrońcą naszych praw!
20 października ważą się losy instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Na wniosek grupy posłów partii rządzącej Trybunał Konstytucyjny ma zbadać konstytucyjność ustawowego przedłużenia kadencji RPO. A przecież przepis, że Rzecznik Praw Obywatelskich pełni obowiązki do objęcia stanowiska przez nowo wybranego RPO, gwarantuje ciągłość urzędu, a tym samym nieprzerwaną ochronę praw i wolności obywateli. 
Jednocześnie rządzący nie zaproponowali w ustawowym terminie innego kandydata na urząd RPO, a Sejm stale przesuwa głosowanie kandydatury mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, społecznej kandydatki popieranej przez ponad tysiąc organizacji pozarządowych.
Zakwestionowanie konstytucyjnego modelu i powołanie na urząd pełniącego obowiązki RPO partyjnego nominata byłoby pierwszym krokiem do demontażu instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich – obrońcy naszych konstytucyjnych praw, strażnika Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, sojusznika grup i osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Nie ma na to naszej zgody!
W najbliższy wtorek w czasie posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego przed warszawskim Biurem RPO przy ul. Długiej 23/25 przedstawicielki i przedstawiciele organizacji reprezentujących grupy zagrożone społecznym wykluczeniem: osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy, osoby w kryzysie bezdomności i osoby walczące o prawa lokatorskie zamanifestują swoją niezgodę na niszczenie jednej z najważniejszych i wciąż niezależnych instytucji, wyrażą poparcie dla urzędu RPO i solidarność z Rzecznikiem, który bronił naszych praw. 
Jak nas wspierał niezależny, społecznie wrażliwy RPO
Wcześniej sprawy osób z niepełnosprawnościami funkcjonowały na marginesie debaty publicznej, a dzięki wsparciu RPO zyskały należną im rangę. RPO Adam Bodnar wspierał kampanie społeczne na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami, występował w imieniu dyskryminowanych opiekunów, popierał szereg postulatów środowiska – od kwestii socjalnych i antydyskryminacyjnych, przez edukację włączającą, po bezpieczną przyszłość OzN. We wrześniu 2019 r. w Biurze RPO odbył się pierwszy zjazd kobiet z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczek/ków.
Rzecznik Praw Obywatelskich rozumiał, że nie ma bezdomności z wyboru. Przeciwdziałanie bezdomności było jednym z najistotniejszych priorytetów jego kadencji. W październiku 2015 r. powołał Komisję Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności, której udało się poszerzyć zawarty w ustawie o pomocy społecznej katalog placówek dla osób w kryzysie bezdomności o schronisko z usługami opiekuńczymi. Doprowadził m.in. do zmiany rozporządzenia w sprawie rejestru wyborców, dzięki czemu osoby doświadczające bezdomności mogą uczestniczyć w wyborach jak każdy obywatel. 
Dzięki interwencji Rzecznika uchwalono także znaczące zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, chroniące przed tzw. eksmisją na bruk i nakazujące gminom zapewnienie lokali socjalnych dla osób potrzebujących.
W trudnych dla nas chwilach wszyscy doświadczyliśmy, jak ważny jest niezależny, odważny, empatyczny RPO, zdecydowanie reagujący na łamanie praw obywatelskich, stojący po stronie tych, którzy często sami nie są w stanie bronić swoich praw. 20 października przyjdziemy pod urząd RPO, by wspierać instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich – rzecznika naszych praw. 
UWAGA: Z powodu pandemicznych obostrzeń w zgromadzeniu może fizycznie uczestniczyć tylko 10 osób, ale wspierajcie i udostępniajcie wydarzenie w mediach społecznościowych i wśród znajomych!
Wydarzenie tłumaczone na Polski Język Migowy

Organizacje wspierające wydarzenie: Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!", Instytut Progresywnego Społeczeństwa. Dziękujemy!


KORD

Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

KORD to platforma współpracy dla wszystkich prodemokratycznych grup obywatelskich w całej Polsce, które mają różne sposoby działania, ale taki sam cel: przywrócenie rządów prawa oraz odbudowa społeczeństwa obywatelskiego, proeuropejskiego, otwartego i tolerancyjnego.

kord.org.pl

Ważne Linki

KORD

Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

Radomianie dla Demokracji

Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji